เสียงดังในหู ( tinnitus)

posted on 18 Jan 2012 14:49 by cartoon-kong

1. เสียงดังในหู ( tinnitus)

            คือ เสียงดังรบกวนในหูที่ผิดปกติ  ผู้ป่วยได้ยินในขณะที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  พบได้บ่อยและเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมและการรับฟังเสื่อม  แต่สามารถพบได้ในคนที่มีการได้ยินปกติ  เสียงดังในหูที่ได้ยินผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือน  เสียงกระดิ่ง (ringing)สั่นในหู และ ดังรบกวนในหู  เสียงที่ได้ยินจะมีลักษณะ เป็นเสียงหึ่ง (buzzing ) เสียงก้องๆ (roaring) เสียงหวีด (hissing) เสียงแหลมๆ (chirping) ,เสียงดังเป็นจังหวะ (pulsing) และเสียงฮัม (humming) เป็นต้น

เสียงดังในหู มีสาเหตุดังต่อไปนี้

1. สาเหตุจากสรีรวิทยา (Physiologic) 

            มนุษย์เราสามารถได้ยินเสียงที่เกิดจากภายในร่างกายตนเองโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ หากตั้งใจฟังในห้องที่เงียบมากๆ  จะได้ยินเสียงที่เกิดภายในร่างกายตนเอง เช่น  เสียงไหลเวียนเลือด เสียงการทำงานของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

2.สาเหตุจากพยาธิสรีรวิทยาวิทยา (physiopathologic etiology)

            เป็นเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นชั่วคราวภายหลังจากได้รับอันตรายจากเสียงดัง  การกระทบกระเทือนศีรษะ พิษจากยา หรือภาวะเลือดเป็นพิษ

-          Noise induced : ภายหลังจากที่ได้รับเสียงดัง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเสียงดังรบกวนในหูชั่วคราว

นานเป็นวินาทีถึงหลายวัน  ระยะเวลาที่เกิดอาการแตกต่างกันไปตามลักษณะของเสียง ส่วนเสียงที่ดังมาก เช่น เสียงระเบิด ปืน อาจใช้เวลาไม่กี่วินาที ก็สามารถทำให้เกิดเสียงดังในหู อาการจะเกิดร่วมกับการสูญเสียการได้ยินและหูอื้อแน่นในเวลาเดียวกัน

-          พิษจากยา (Ototoxic drugs) ทำให้เกิดเสียงดังในหูแบบชั่วคราว เช่น แอลกอฮอล์ , ยาต้านอาการ

ซึมเศร้า, ยาต้านฮีสตามีน ,salicylate , aspirin  และยาที่ทำให้เกิดเสียงดังในหูแบบถาวร ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ ,aminoglycocide, antitumor ส่วนยาที่มีพิษต่อหูโดยตรง ได้แก่ salicylate , NSAIDs , Quinine , Loop diuretic และ Aminoglycocide

3.สาเหตุจากพยาธิวิทยา (pathologic etiology)

            เกิดจากความผิดปกติทางกายภาพหรือสภาพจิตใจ

-          สาเหตุนอกระบบการได้ยิน เช่น  ความผิดปกติของการทำงานของกล้ามเนื้อ  เช่น  กล้ามเนื้อเพดาน

อ่อนกระตุก (palatal myoclonus) กล้ามเนื้อในหูชั้นกลางกระตุก (middle ear muscle myoclonus) , ความผิดปกติของทางเดินหายใจ เช่น ความผิดปกติของท่อยูสเตเชี่ยน , เสียงจากหลอดเลือด ลักษณะเสียงรบกวนที่เต้นตามชีพจรพบได้บ่อย  อาจเกิดจากหลอดเลือดปกติหรือที่ผิดปกติก็ได้ 

-          ภาวะสูญเสียการได้ยินจากการนำเสียงบกพร่อง(Conductive hearing loss) : อาการเสียงดังในหูอาจ

เกิดเนื่องจากหรือร่วมกับความผิดปกติของหูชั้นกลาง หรือ ภาวะสูญเสียการได้ยินบกพร่อง ซึ่งทำให้ได้รับเสียงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกลดลง พบในโรคที่เกิดปัญหาทั้งหูชั้นกลางและชั้นใน เช่น Otosclerosis, Layrinthitis  และการเคลื่อนไหวของน้ำในหูชั้นกลางขณะที่มีภาวะ Serous otitis meidia ก็ทำให้เกิดเสียงดังในหูได้

-          ภาวะประสาทรับฟังเสียงเสียงบกพร่อง (Sensorineural hearing loss) : อาจเกิดจากความผิดปกติของการควบคุม efferent fiber หรือสัญญาณประสาทผิดปกติ  ในโรคประสาทรับฟังเสียงเสียงบกพร่องที่มีพยาธิสภาพที่หูชั้นใน ที่ทำให้เกิดเสียงดังในหูที่พบบ่อยได้แก่ ประสาทรับฟังเสียงเสียงบกพร่องในผู้สูงอายุ  อันตรายจากเสียงดัง โรคMénière's  ภาวะเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในไม่เพียงพอ ถ้ามีพยาธิสภาพที่เส้นประสาทหู (retrocochlear SNHL )อาการเสียงดังในหูอาจเป็นอาการนำของโรค vestibular schwannoma

edit @ 18 Jan 2012 14:53:23 by CaRtooN

Comment

Comment:

Tweet

Le drame judiciaire qui se déroule dans une cour de actualizar r4 upgrade revolution for ds américaine à Manhattan. Avoir le mode du sommeil pour l’économie de l’énergie et plus de whats the between nintendo ds lite and dsi d’attente. Nintendo a annoncé une série 80's nintendo games list la version téléchargée des jeux le 30 janvier, ?tant donné que les systèmes Nintendo vendus adobe flash player for nintendo dsi xl Chili sont les mêmes que ceux qui sont vendus en Amérique du Nord.

#217 By http://www.r4-3ds.ca/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 13:42

6????? Attendez jusqu’à la mise à jour est actualizar r4 upgrade revolution for ds avec succès. Oui…mais ?a n’a pas l’air très bon pour les anciens utilisateurs de la whats the between nintendo ds lite and dsi 3DS. La version mini est livré sans 80's nintendo games list de carte SD et mises à jour du firmware, ?tant donné que les systèmes Nintendo vendus adobe flash player for nintendo dsi xl Chili sont les mêmes que ceux qui sont vendus en Amérique du Nord.

#216 By http://www.r4carte3ds.fr/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 13:42

を操作できるように、リソース ボックスだけでなく、彼ら <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#215 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 19:49

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#214 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 19:23

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#213 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 15:59

の組み合わせ。今日では google とビン <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#212 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 15:59

Look, I really don't want to wax philosophic, but I will say that if you are alive you have obtained to flap your arms and legs, youa??ve got to jump around a good deal, for lifestyle is the really reverse of loss of life, and therefore you need to at very least think noisy and colorfully, or you are not alive. <a href="http://maillot-de-foot2013.webnode.fr/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#211 By maillot de foot (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-13 15:24

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#210 By Herve Leger (103.7.57.18|175.1.84.47) on 2013-06-12 07:10

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#209 By Run Free Nike (103.7.57.18|175.1.84.47) on 2013-06-12 07:10

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#208 By BUY WOW GOLD (103.7.57.18|117.80.174.213) on 2013-06-10 21:08

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#207 By ralph lauren shirts (103.7.57.18|183.160.116.170) on 2013-06-10 05:49

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#206 By Mulberry Handbags (103.7.57.18|183.160.116.170) on 2013-06-10 05:49

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#205 By VIBRAM FIVE FINGERS UK (103.7.57.18|116.226.235.10) on 2013-06-09 14:17

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#204 By nike tn (103.7.57.18|58.255.245.47) on 2013-06-06 00:16

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#202 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|110.85.65.187) on 2013-06-06 00:16

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#203 By 整形 (103.7.57.18|120.209.185.51) on 2013-06-06 00:16

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#201 By Cheap Beats Studio (103.7.57.18|110.85.65.187) on 2013-06-06 00:16

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#200 By WOW GOLD (103.7.57.18|120.209.185.51) on 2013-06-06 00:16

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#199 By Oakley Sunglasses (103.7.57.18|31.162.151.31) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#197 By d3 gold (103.7.57.18|112.95.47.36) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#198 By ルイヴィトン財布 (103.7.57.18|162.198.75.9) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#195 By 整形 (103.7.57.18|112.95.47.36) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#196 By NIKE TN (103.7.57.18|162.198.75.9) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#192 By Christian Louboutin Outlet (103.7.57.18|162.198.75.9) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#193 By Discount Ray ban Sunglasses (103.7.57.18|31.162.151.31) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#194 By rayban sunglasses (103.7.57.18|112.95.47.36) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#190 By Vibram Five Finger (103.7.57.18|112.95.47.36) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#190 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|162.198.75.9) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#189 By ルイヴィトン財布 (103.7.57.18|112.95.47.36) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#188 By Backlinks (103.7.57.18|162.198.75.9) on 2013-06-04 08:38

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#187 By Wedding Dresses 2013 (103.7.57.18|91.222.31.183) on 2013-06-02 16:22

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#186 By D3 GOLD (103.7.57.18|91.222.31.183) on 2013-06-02 16:20

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#185 By louis vuitton (103.7.57.18|91.222.31.183) on 2013-06-02 16:20

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#184 By Mulberry Bags Outlet UK (103.7.57.18|91.222.31.183) on 2013-06-02 16:20

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#183 By herve leger for sale (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#182 By nike free?women (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#181 By ルイヴィトン財布 (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#180 By chanel purses (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#179 By CHANEL HANDBAGS (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#178 By Cheap Ralph Lauren (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#177 By hermes handbags (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#176 By MBT OUTLET (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#175 By BANDAGE DRESSES HERVE LEGER (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#174 By nike 5.0 free (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#173 By Sherri Hill Dresses (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#172 By Bags Chanel (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#171 By GHD?HAIR (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#170 By Nike Women Free (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#169 By Hermes Kelly Handbags (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12

เสียงดังในหู ( tinnitus) | @CaRtooN@

#168 By scarf hermes (103.7.57.18|58.209.56.66) on 2013-06-01 02:12